Kristinshall

Dans


Særforbund: Norges Danseforbund

Aktivitet under Ungdomslekene 2019: Deltar kun på Aktivitetsdagen fredag

Hjemmeside:
www.danseforbundet.no 

Sosiale Medier:
Facebook: Norges Danseforbund
Instagram: norgesdanseforbund

Skoleprosjektet fredag 3. Mai: Dans deltar i år på åpen dag slik at elever kan lære og oppleve gleden ved å danse. Dansekursene vil være preget av glede, mestring og musikalitet. Alle kan!


Gym & Turn

Særforbund: Norges Gymnastikk- og Turnforbund

Aktivitet under Ungdomslekene 2019: Deltar kun på Aktivitetsdagen fredag

Hjemmeside:
www.gymogturn.no  

Sosiale medier: 
Facebook og Instagram - søkeord: gymogturn

Skoleprosjekt fredag 3. Mai: Elevene får en enkel introduksjon til turnsporten hvor de får prøve ut forskjellige apparater og elementer.Levert av IdrettenOnline